Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhìn sông nước chảy êm đềm
Nhìn mây lơ lững lòng thêm yêu đời
Em chào duyên dáng tuyệt vời
Má hồng, môi thắm miệng cười nở hoa ...

Hits: 2905 URL: http://lmstflorida.com/?667