Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em là cơn gió thoảng
Quyện hương tình mong manh
Dù mưa rơi ướt át,
Anh vẫn như bình minh....

Hits: 2925 URL: http://lmstflorida.com/?681