Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi hỡi thương nhớ ta xin chào mi một lời
Duyên kiếp ngang trái ta xin cùng mi chung đời ....

Hits: 3375 URL: http://lmstflorida.com/?70