Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giòng sông xưa. Chiều nay nước trôi ngược giòng.
Đưa giấc mộng đời về bên dốc thiên thai
Đìu hiu, con phố xưa đổi thay
Bóng dáng ai mờ phai, tình hững hờ !

Hits: 2976 URL: http://lmstflorida.com/?706