Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Hà Khánh Phương làm bài thơ này trong những ngày dưỡng thương sau khi giải phẫu)
Định mệnh chia cắt đôi đường
Bạc phần gánh chịu - trần dương giã từ .
Trắng đen ôi hởi phù du
Trả xong u uất - trầm tư lặng thầm ....

Hits: 3173 URL: http://lmstflorida.com/?711