Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có con dế ngủ bên nguồn,
Chờ trăng đến muộn cuối đường mong manh.
Em ngồi hong tóc bên mành,
Chờ con nước lạ nở cành xuân khuya ...

Hits: 3087 URL: http://lmstflorida.com/?715