Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc xanh đã cắt đi rồi
Còn đâu nửa anh ơi!
Nầy mái tóc em trao về cho người trai ngàn thuở hằng yêu .....

Hits: 3019 URL: http://lmstflorida.com/?72