Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nỗi buồn là của nhân gian
Ừ em cứ muốn giữ làm của riêng
Tóc thề vướng cả vào đêm
Trong mơ gọi mãi phía thềm trăng rơi ...

Hits: 3172 URL: http://lmstflorida.com/?721