Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sóng lớn tao phùng bền ý chí
Sông sâu tái ngộ vững tay chèo
Ai khua con nước trên hồ vắng
Thấy dáng Hằng Nga sao chẳng neo ....

Hits: 3149 URL: http://lmstflorida.com/?726