Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tình như chiếc lá cuối Thu về
Rơi rớt bên đường nỗi tái tê
Để nắng Thu buồn trên lối nhỏ
Gợi lòng lưu luyến phút đam mê ....

Hits: 3167 URL: http://lmstflorida.com/?779