Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có vị chợt rơi đôi dòng lệ
Còn người thoắt siết một vòng tay
Yêu dân nên mới đi mừng hội
Khiêu vũ cho quên hết tháng ngày ...

Hits: 3462 URL: http://lmstflorida.com/?781