Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Buồn quá, tà huy thấp thoáng bay
Hôm qua ngó thử tiệc sum vầy
Bóng câu cửa sổ, thoáng mây bay
Tan hợp biển dâu mới có vầy!

Hits: 3303 URL: http://lmstflorida.com/?783