Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trả lại cho em hỡi cố nhân
"Dấu yêu !" tiếng gọi ngỏ ân cần
Nụ hôn, nhịp thở thời nao đã
Rạo rực đan cùng giấc ái ân ...

Hits: 25305 URL: http://lmstflorida.com/?784