Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hãy biết ơn tất cả dù là một hạt mưa, hạt cát, hạt muối, bó rau, miếng khoai, miếng cà, miếng sắn ...
Kẻ sống với lòng biết ơn chính là kẻ sống với Chân Hạnh Phúc. (Trích trong Kinh Hạnh Phúc)

Hits: 3455 URL: http://lmstflorida.com/?802