Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hến trắng lau nhau bày ắp dĩa
Nước ngà lợn cợn nấu lưng niêu
Ruốc sống, đậu mè, thêm tóp mỡ
Ớt cầm đổ lệ, ...cũng còn kêu ...

Hits: 3134 URL: http://lmstflorida.com/?803