Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bạn tôi ơi, ngày giỗ bạn đến rồi
Cây nến nào thắp dùm tôi ánh lửa ?
Tình thương nào xoa dịu khốn khổ ?
Tin tưởng nào vá víu được buồn đau ? ....

Hits: 3905 URL: http://lmstflorida.com/?81