Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thịt lóc lưng, đùi xay nhuyễn nhé
Đường hòa tiêu, muối quết đều nghen
Mật ong, rượu tẩm màu xem khoái
Đem mời thưởng thức nhớ triền miên ...

Hits: 46487 URL: http://lmstflorida.com/?813