Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chị nơi đó oàn mình đêm khuya ngây thơ
Mua bán đời mình trong hẻm vắng mời mọc
Trao đổi cuộc sống giữa tiếng cười hoang dại
Cắn môi soi mình qua mảnh gương đang vỡ ...

Hits: 3059 URL: http://lmstflorida.com/?82