Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Yêu thương kết nụ đời xanh biếc
Tha thứ đơm hoa đạo trắng ngần
Gởi đến tri giao lời ước nguyện
An bình bên gối Chúa hồng ân ...

Hits: 4223 URL: http://lmstflorida.com/?828