Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em bên kia góc phố quê nhà rách nát
Tay cầm tờ vé số hoang mang
Đầu đội mảnh nón thắm sương đêm
Ngơ ngác chân đạp mảnh ve chai vỉa hè ...

Hits: 3331 URL: http://lmstflorida.com/?83