Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Không còn thù hận, không còn sợ,
Chỉ muốn thương yêu, chỉ muốn vui,
Thế giới hòa bình, năm mới đẹp,
Thánh ca rộn rã, nét xuân tươi....

Hits: 3637 URL: http://lmstflorida.com/?830