Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ Xuân Tết Quê Người của Vô Tình)
Ông Bụt qua thời mồm méo xẹo
Cậu Ma được thế mặt xênh xang
Có điều muốn nói đừng cao ngạo
Thêm chút cần suy chớ vội hoan ...

Hits: 2869 URL: http://lmstflorida.com/?845