Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Đường Sài Gòn chiều xưa nắng còn vương nhẹ
Hàng cây me áo tím chiều lá me bay
Đường em đi chân run thẹn thùng khép nép
Bởi vì ta chung bước dám ngỏ lời yêu ....

Hits: 3596 URL: http://lmstflorida.com/?848