Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đàn ong bướm đang ngập ngừng ngoài ngõ
Gió vô tình chao đảo cánh tương tư
Đêm ba mươi năm cũ bước giả từ
Tình Bằng Hữu nối liền theo năm mới ...

Hits: 3439 URL: http://lmstflorida.com/?852