Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cánh hoa rơi rụng quanh vườn
Nhớ Mình thương cảnh, lệ tuôn hai hàng
Tình đời sao lắm trái ngang
Càng nhìn cảnh vắng càng mang mác sầu ...

Hits: 2855 URL: http://lmstflorida.com/?854