Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Họa bài thơ "Xuân Tâm Sự" của Nguyễn-Huy Hùng
Nam nữ một lòng đầy dũng khí
Lão trung chung sức dựng xây đường
Tự do Dân chủ đồng khuynh hướng
Mở rộng vòng tay bạn bốn phương ...

Hits: 2762 URL: http://lmstflorida.com/?858