Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trên đỉnh hoàng hôn, đêm pháo hoa,
Không gian tan loãng, ánh trăng tà
Sương lam buông phủ mờ nhân ảnh
Đâu bóng Anh và đâu bóng Ta .....

Hits: 3073 URL: http://lmstflorida.com/?863