Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Én liệng rợp trời, xuân đã sang,
Nơi nơi tiếng trẻ hát rộn ràng.
Nâng ly đối ẩm cùng bằng hữu,
Cạn chén rượu mừng chúc an khang! ...

Hits: 5136 URL: http://lmstflorida.com/?864