Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hạt nếp trắng, lá chuối xanh,
bánh tét đậm đà hương vị Tết,
Hoa mai vàng, câu đối đỏ,
gia đường rạng rỡ cánh tình Xuân ...

Hits: 3419 URL: http://lmstflorida.com/?866