Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngồi viết lên vài khúc ca
Lời êm nhẹ như hoa lá
Réo rắt cung đàn thiết tha
Mơ người về hát tình ca ....

Hits: 3859 URL: http://lmstflorida.com/?884