Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Thơ: Lâm Sông Đồng
Nhạc: Lmst
Hòa Âm: Nhạc sĩ Cao Ngọc Dung
Trình bày: Ca sĩ Thùy An

Hits: 3858 URL: http://lmstflorida.com/?895