Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lả lướt bút nghiên say mấy điệu
Bâng khuâng ý nhạc gợi bao niềm
Tinh hoa kết đọng mươi dòng chữ
Là những giọt tràn tự quả tim ....

Hits: 2848 URL: http://lmstflorida.com/?897