Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ Xướng "Trầm Ngâm" của Giản Chi)
Cuộc đời trôi nỗi sương rơi phũ
Kiếp sống lênh đênh nắng rọi nhầm
Mưa giạt sóng dồi từng cánh rã
Vẫn thầm theo nước trở về tâm ....

Hits: 3194 URL: http://lmstflorida.com/?911