Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Người đi vượt sóng ngàn khơi
Biển Đông bảo nổi thuyền trôi phương nào
Thân tôi gió núi rừng sâu
Mười năm lao ngục hư hao nửa đời ....

Hits: 3104 URL: http://lmstflorida.com/?919