Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ "Trầm Ngâm" của Giản Chi)
Nam Kha một giấc mê hay tỉnh
Bừng sáng soi gương mới thấy nhầm
Cuộc sống bon chen nhiều hệ lụy
Làm sao giữ được một chơn tâm ....

Hits: 2886 URL: http://lmstflorida.com/?921