Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ "Trầm Ngâm" của Giản Chi)
Tuổi đời thượng thọ quá trăm năm
Xa lánh trần gian chẳng chút lầm
Tin đưa rằng Bác về Tiên Cảnh
Thoáng nghĩ rằng tôi đã hiểu nhầm .....

Hits: 2961 URL: http://lmstflorida.com/?922