Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giặc cộng cuồng ngông rình phía trước
Đồng minh bội phản lén đâm sau
Tháng Tư năm ấy đành buông súng
Người lính già ôm mối hận đau ......

Hits: 3421 URL: http://lmstflorida.com/?936