Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi tự do, tự do bằng giá tuyết trinh con người
Nhục thân, đói khát, xác trôi biển Đông, người kêu thấu trời
Ôi thuyền nhân, thuyên nhân chịu đủ tai ương, nhục nhằng,
Sợ, lo, gian khổ, chết không toàn thây, sống lo ngày mai ....

Hits: 6346 URL: http://lmstflorida.com/?94