Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cả thành phố đắm chìm trong cảm xúc
Nỗi đau buồn như củi mục cành khô
Thất thểu đi như từng bước xuống mồ
Thương bè bạn hy sinh đời vô ích .....

Hits: 3806 URL: http://lmstflorida.com/?943