Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi khẩn cầu trong niềm tin dào dạt
Xin Đấng Tối Cao thương phận con hèn
Xin cho chúng con được sóng lặng gió êm
Cho tàu đến bến tự do mơ ước .....

Hits: 5085 URL: http://lmstflorida.com/?951