Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rời xa đất nước trong màn lệ
Giữa biển trời cầu khẩn Đấng Tối Cao
Sao cho biển lặng gió êm
Đưa thuyền cặp bết tự do .....

Hits: 6489 URL: http://lmstflorida.com/?952