Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cúi đầu nhủ lệ thôi đừng đổ
Mà sao nước mắt cứ mãi buông
Thôi nhé từ đây đời chia cách
Việt-Nam ơi hỡi! mãi nhớ luôn .....
(Trích tập thơ "Quê Hương và Em" của Thương Anh)

Hits: 3680 URL: http://lmstflorida.com/?954