Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi đánh mất niềm tin tuổi trẻ
Nẻo tương lai nghiệt ngã truân chuyên
Con đành phải xa vòng tay Mẹ
Biệt cố hương ra biển vượt biên .....

Hits: 3368 URL: http://lmstflorida.com/?957