Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trót sinh ra là con của mẹ
khóc chào đời trong tiếng đạn bom
mẹ nuôi con giữa mùa tao loạn
lớn lên làm cô gái Việt Nam ....

Hits: 3019 URL: http://lmstflorida.com/?960