Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hăm lăm năm đổi thay mau
phố đông người lạ ai nào biết tôi
người từ dĩ vãng xa xôi
về ngang qua phố, để rồi buồn tênh ....

Hits: 2943 URL: http://lmstflorida.com/?961