Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc bạc trắng, nhưng tình em xanh biếc
Đời quá ngắn, nhưng tình em bất diệt
Tôi yêu em chỉ biết yêu em thôi
Yêu từng giây từng khoảnh khắc bồi hồi ....

Hits: 3101 URL: http://lmstflorida.com/?964