Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi mất mẹ tôi cài hoa trắng
Lời mẹ ru như còn vẳng bên tai
Tôi nếm trọn vị đời cay đắng
Mẹ mất rồi biết chia xẻ cùng ai .....

Hits: 3835 URL: http://lmstflorida.com/?965