Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Xa cách anh ơi những nhớ mong
Tình em chôn kín mãi trong lòng
Mang theo nỗi nhớ gom thành lệ
Nhỏ xuống vần thơ giọt đợi trông .....

Hits: 2985 URL: http://lmstflorida.com/?967