Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hởi gió! Có đưa mây trời Về chốn quê tôi
Hãy mang nỗi lòng Thương nhớ khôn nguôi
Lớn khôn vào đời Đất nước chia phôi
Mẹ không còn nữa Nhớ thương bồi hồi! .....

Hits: 9513 URL: http://lmstflorida.com/?968