Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...)

Cẩm Thanh ơi! Quê nghèo bao trìu mến
Rạo rực tim con Mẹ đón đầu làng
Nắm đất Mẹ nằm một cõi bình an
Lòng con mãi trông... rồi về với Mẹ ....

Hits: 4143 URL: http://lmstflorida.com/?974